LIVE MEEKIJKEN

Live Cam Markermeer

30 May, 2018

Met behulp van een op afstand bestuurbare webcam kunnen wij ook dit jaar weer het broedseizoen van de visdieven op het ponton live volgen.

HOOGTEPUNTEN

Bureau Waardenburg doet in de Oostvaardersplassen onderzoek naar de raaf om de verspreiding en ontwikkeling van de raaf in kaart te brengen. Raven zijn in de Oostvaardersplassen relatieve nieuwkomers. Onze stagiair Jasper Cardinaals voerde onderzoek uit naar de raaf met cameravallen bij kadavers.

Eén van de gebieden waar de technologische ontwikkelingen zich in snel tempo opvolgen, is dat van de drones. Bureau Waardenburg doet ecologisch onderzoek met eigen drones. Dit is een compilatie drone-beelden van Bureau Waardenburg.

Zes roerdompen zijn met een zender uitgerust zodat we precies kunnen zien wat ze doen. In het kader van dit onderzoek hebben we een webcam geplaatst bij het nest van een roerdomp.

In opdracht van de Provincie Noord-Brabant is een groot aantal dassentunnels, amfibieëntunnels en andere kleine faunabuizen onderzocht met behulp van inktbedden en infrarood-camera’s. Op de beelden zijn passages te zien van o.a. das, vos, egel, bunzing, wezel.

Sinds 2009 voert Bureau Waardenburg intensief veldonderzoek uit aan grote sterns in de Voordelta, het kustgebied voor Zeeland en het zuidelijke puntje van Zuid-Holland.

Videobeelden van de eerste pilot van de broedpontons voor visdieven in het Markermeer.